Menu
Login

Arvoisa käyttäjä,
terveys.gsk.fi-sivusto sulkeutuu 31.05.2024.
Tervetuloa käyttämään GSKpro.com-sivustoa.

I. KÄYTTÖEHDOT

Terveydenhuoltoa koskevat tiedot

Tämä verkkosivu saattaa sisältää tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. GSK ei esitä mitään sitoumuksia siitä, että sivulla oleva aineisto on asianmukaista tai saatavilla sen alueen ulkopuolella, jossa tarkoitettu kohdeyleisö sijaitsee. Ne, jotka päättävät käyttää sivua muualta käsin tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, sikäli ja siinä määrin kun paikalliset lait soveltuvat. Lisäksi mitään tällä verkkosivulla ei tulisi tulkita lääketieteellisenä neuvontana tai suosituksena, eikä siihen tulisi turvautua minkään päätöksen tai toimen perustana. Erityistä lääketieteellistä neuvoa tulisi aina hakea pätevältä lääkäriltä.

GSK pyrkii kohtuullista vaivannäköä käyttämällä päivittämään tätä verkkosivua, mutta jotkin tiedot saattavat vanhentua ajan mittaan. Ellei toisin ole nimenomaisesti todettu, GSK ei esitä mitään väitteitä tai vakuutuksia tällä verkkosivulla olevan tiedot tarkkuudesta, täydellisyydestä tai käytöstä.

Tällä verkkosivulla on osiot erikseen yleisölle, potilaille sekä terveydenhuollon ammattilaisille. "Terveydenhuollon ammattilaisella" viitataan henkilöön, joka ammattitoiminnassaan voi määrätä, toimittaa tai hallinnoida lääkkeitä tai lääketieteellisiä laitteita.

Yleisölle tarkoitettu osio on suunniteltu antamaan viitetietoja GSK:n lääkkeistä, mukaan lukien muun muassa reseptilääkkeet, yleisölle Suomessa. Yleisölle tarkoitettu osio sisältää potilaille tarkoitetut sivut niille henkilöille, joille on määrätty kyseiseen sivuun liittyvä lääke. Nämä sivut pysyvät piilossa sivuston navigoinnissa ja niille on pääsy vasta silloin, kun henkilö on vahvistanut, että hän on potilas, jolle on määrätty kyseinen lääke.

VAIN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE: Pyydämme huomioimaan, että hyväksyttyjen lääkemääräystietojen on ohjattava kaikkien lääkkeiden asianmukaista käyttöä. Ennen minkään lääkkeen määräämistä, terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ottaa huomioon kyseisen lääkkeen hyväksytty lääkemääräystieto maassaan.

Hyperlinkit

Tämä verkkosivu voi linkittää sinut muille Internetin verkkosivuille, mukaan lukien muissa maissa sijaitsevien GSK:n tytäryhtiöiden verkkosivuille. Pyydämme varmistamaan, että luet oikeudellisia ja tietosuojaan liittyviä menettelytapoja koskevat osiot kaikilta GSK:n tai kolmannen osapuolen sivuilta, joille siirryt. GSK ei takaa, suosittele eikä ota mitään vastuuta mistään tiedoista tai mielipiteistä, jotka sisältyvät kolmannen osapuolen verkkosivulle.

Immateriaalioikeudet

GSK-konserni omistaa kaikki immateriaalioikeudet tällä sivustolla olevassa materiaalissa, tai sille on annettu lupa käyttää kyseistä materiaalia, ellei toisin ole nimenomaisesti todettu. Sisällön kokonainen tai osittainen jäljentäminen missä tahansa muodossa on kielletty, muutoin kuin seuraavien oikeuksien mukaisesti.

Voit lukea, katsoa, tulostaa, ladata ja kopioida tällä verkkosivulla olevaa aineistoa omaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi, mutta vain, jos tunnustat tämän verkkosivun kyseisen aineiston lähteeksi ja sisällytät seuraavan tekijänoikeuslausekkeen "© GSK-konserni, kaikki oikeudet pidätetään". Ellei toisin ole nimenomaisesti todettu, mikään muu tämän aineiston käyttö ei ole sallittua.

Mikään tällä verkkosivulla ei anna oikeutta käyttää GSK-konsernille tai kolmannelle osapuolelle kuuluvan oikeuden lisenssiä tai oikeutta minkään immateriaalioikeuden nojalla (mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet).

GSK ei vaadi omistusoikeutta, tai mitään yhteyttä, tällä verkkosivulla esiintyviin kolmansien osapuolten tavaramerkkeihin. Kyseisiä kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään vain tunnistamaan tuotteet ja palvelut niiden omistajista, eikä mitään sponsorointia tai tukemista GSK:n taholta tulisi päätellä näiden merkkien käytöstä.

Tietojen käyttö

Käyttäjien viestintä tai Internetin kautta lähetetty muu aineisto, joka on julkaistu GSK:n verkkosivulla tai muutoin (lukuun ottamatta sellaista, joka sisältää henkilö- ja/tai terveyteen liittyvää tietoa, jota koskee GSK:n Tietosuojaseloste) katsotaan ei-luottamukselliseksi ja ei-yksinomaiseksi, eikä GSK:lla ole mitään velvollisuuksia koskien kyseistä tietoa. GSK on vapaa käyttämään tätä tietoa mihin tahansa tarkoitukseen se katsoo soveliaaksi, mukaan lukien jäljentäminen ja julkaisu, ja voi käyttää tähän tietoon sisältyviä ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kaupalliset tarkoitukset, maksamatta käyttäjille tämän oikeuden käyttämisestä.

Yksityisyys

GSK kunnioittaa verkkosivujensa käyttäjien yksityisyyttä. Pyydämme katsomaan GSK:n Tietosuojaselosteen oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi koskien tällä verkkosivulla julkaistua tietoa.

Henkilötietoja koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä:

undefined

tai Yksityisyydensuoja, GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

 

II. Tietosuojaseloste

III. Evästeet