Menu
Login

Haittavaikutusilmoitus

 

Tätä lomaketta käyttämällä voit tehdä ilmoituksen GSK:n valmistetta koskevasta epäillystä haittavaikutuksesta. Keräämme lain edellyttämällä tavalla tietoa valmisteidemme epäillyistä haittavaikutuksista, jotta voimme jatkuvasti arvioida valmisteidemme hyöty-haittatasapainoa.

Käsitelläkseen haittavaikutusilmoitusta GSK on velvoitettu keräämään ja säilyttämään annettuja henkilötietoja.

Yksityiskohtaisempia tietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy täältä.

Kaikista lääkevalmisteita ja rokotteita koskevista epäillystä haittavaikutuksista voi ilmoittaa myös suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA:lle (www.fimea.fi)

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Kiitos!